Consultatie biologische productie en consumptie

Denk mee over het Nederlandse actieplan voor de groei van biologische productie en consumptie

De consultatie is gesloten. Alle verslagen zijn gereed.

Waarom deze consultatie?

Het ministerie van LNV stelt een actieplan op voor de groei van biologische productie en consumptie in Nederland. Dit actieplan zal bestaan uit een ambitie en een set van acties die helpt om de ambitie waar te maken. Het ministerie wil graag diverse partijen uit de samenleving uitnodigen om mee te denken over welke acties nodig en wenselijk zijn, zoals boeren, vertegenwoordigers van de (biologische) landbouw, ketenpartijen (leveranciers, transporteurs, verwerkers, handelaren, retailers), onderzoekers, overheden, financiers, NGO’s en consumenten. Jouw kennis, ervaring en input is van belang om te komen tot een effectieve set van acties. Acties die bij uitvoering ook echt gaan leiden tot groei van biologische productie en consumptie.

Waarom een Nederlands actieplan?

De Europese Commissie heeft in de Farm-to-Fork-strategie en het Organic Action Plan de ambitie uitgesproken dat in 2030 25% van het Europese landbouwareaal biologisch moet zijn. Aan elke lidstaat van de Europese Unie is gevraagd om te komen met een nationale strategie met een ambitie en maatregelen die passen bij de lokale situatie. In Nederland maakt het ministerie van LNV hiervoor een actieplan. Dit zal deze zomer verschijnen.

Wat is biologische landbouw?

In de uitgangspunten van biologische landbouw wordt nadrukkelijk rekening gehouden met milieueffecten, klimaat, dierenwelzijn en biodiversiteit. De eisen waaraan biologische productie moet voldoen staan beschreven in Europese wetgeving.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

Hoe ziet de consultatie eruit?

De consultatie bestaat uit 6 stappen (zie hieronder) en duurt van februari tot  en met april. Iedereen die wil bijdragen kan meedoen. Per stap heb je een aantal dagen de tijd om deel te nemen. Je bepaalt zelf het moment dat het jou het beste uitkomt. Na iedere stap maken we een verslag, zodat iedereen continu op de hoogte is van de voortgang van de dialoog.

De consultatie is bedoeld voor iedereen die wil bijdragen aan de dialoog over biologische productie en consumptie. Mocht je mensen kennen voor wie deze consultatie interessant is, stuur de link van deze internetpagina dan gerust door.

Wat gebeurt er met de resultaten van de consultatie?

Het ministerie van LNV neemt de resultaten van deze consultatie mee in het opstellen van het actieplan. In het consultatieproces hopen we te komen tot acties die beschrijven wat er nodig is, door wie en wanneer. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van het actieplan ligt bij de minister van LNV.

Alvast dank voor je bijdrage aan deze consultatie.

Bernard van der Horst
Projectleider Strategie Biologische Productie en Consumptie Nederland
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stappenplan (online) consultatie

Schrijf je eerst in. Dan beschikken we over je adresgegevens om je te informeren over de resultaten (per stap) en wanneer een nieuwe stap wordt geopend. Na inschrijving kun je direct bijdragen door (hieronder) op de licht groene button “naar verrijken” te klikken. Je komt dan automatisch uit in de dialoogomgeving. Kies bij welke stakeholdergroep je behoort en doe mee.

1) Verzamelen

inschrijven

Je schrijft je in als deelnemer aan de consultatie, zodat we je kunnen informeren over alle stappen en alle resultaten.

Deze stap is open vanaf 14 februari

2) Verkennen

vraagstuk en deelnemers

Iedereen kijkt anders. Hier vragen we je vragen, inzichten, zorgen, wensen en verwachtingen te delen en om te reageren op anderen.

Deze stap is open van 14 tot en met 27 februari

3) Verrijken

ideeën en oplossingen

Hier inventariseren we bestaande en/of bedenken we nieuwe ideeën en oplossingen voor de vraag- en zorgpunten. 

Deze stap is open van 7 tot en met 20 maart

4) Voorkeuren

focus aanbrengen

We brengen focus aan in de ideeën en oplossingen door je te vragen aan te geven wat jij de beste ideeën en oplossingen vindt om de vraag- en zorgpunten aan te pakken.

Deze stap is open van 28 maart tot en met 3 april

5) Verdiepen

reflectie en concretiseren

Hier gaan we de voorkeursideeën en -oplossingen concretiseren naar actiepunten. Welke stappen en acties zijn daarvoor volgens jou nodig en wie draagt bij en wat gaat mee- of tegenwerken?

Deze stap is open van 8 tot en met 19 april

6) Voortzetten

afsluiten en next steps

De consultatie wordt afgesloten. Je ontvangt het eindverslag, je kunt feedback geven over het proces en je wordt geïnformeerd over het vervolg.

Deze stap is open van 27 april tot en met 22 mei

Veelgestelde vragen

Waarom deze consultatie?

Het ministerie van LNV stelt een actieplan op voor de groei van biologische productie en consumptie in Nederland. Dit actieplan zal bestaan uit een ambitie en een set aan maatregelen die helpt om de ambitie waar te maken. De input van stakeholders uit de samenleving is essentieel om te komen tot de juiste maatregelen. Jouw input is dan ook van belang om te komen tot een effectieve set aan acties. Acties die bij uitvoering ook echt gaan leiden tot groei van biologische productie en consumptie.

Hoe werkt de online consultatie?

De consultatie bestaat uit zes stappen. We vragen jouw input in vier (van de zes) verschillende stappen. Dit doen we aan de hand van vragen waarover we samen in gesprek gaan. Bij iedere stap krijg je ook de ruimte om op andermans input te reageren en zo de dialoog met elkaar aan te gaan. Je kunt gedurende de stap meerdere keren op het online platform kijken en reageren op meningen en visies van andere deelnemers. Daarom ben je ook flexibel in de tijd die je in het proces steekt. Je kunt in 5 minuten een bijdrage geven, maar ook meer tijd investeren.

Wat gebeurt er met de resultaten van de consultatie?

Het ministerie van LNV neemt de resultaten van deze consultatie mee in het opstellen van het actieplan. In het consultatieproces hopen we te komen tot duidelijke en effectieve acties. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van het actieplan ligt bij de minister van LNV.

Zijn mijn antwoorden veilig en anoniem?

Jouw input geef je in een afgeschermde en beveiligde omgeving. Je geeft bij het inloggen aan vanuit welke stakeholdergroep je deelneemt. Deze informatie is zichtbaar voor de andere deelnemers. Je naam of organisatie wordt niet gedeeld, ook niet in de tussen- en eindrapportages.

Ik heb mij aangemeld, maar ontvang geen bevestigingsmail

Na aanmelding ontvang je automatisch een e-mail ter bevestiging. Dit kan een paar minuten tot een uur duren. Krijg je de e-mail niet? Controleer je ongewenste E-mail of Spam box. Wanneer de e-mail in je Spam box binnen is gekomen raden wij aan de afzender als veilig te markeren in je e-mail programma, of toe te voegen aan je contacten. Hiermee voorkom je dat andere e-mails van ons ook in je Spam belanden.

Ontvang je geen e-mail in je Spam? Dan heb je misschien een fout gemaakt in je e-mail adres bij aanmelding. Probeer je opnieuw aan te melden. Ook dan nog geen succes? Neem contact op met de helpdesk [06-55332980] voor ondersteuning.

Ik ben met vakantie tijdens (een deel van) de online consultatie. Hoe kan ik meedoen?

Het voordeel van dit online proces is dat deelname vanaf elke locatie mogelijk is en vanaf ieder device, zoals een laptop, tablet of smartphone. Dus ook vanaf je vakantieadres kun je meedoen. De data zijn vooraf bekend, zo kun je je eigen deelnamemoment inplannen.

Wil of kun je toch een stap niet meedoen tijdens je vakantie, dan kun je op een later moment je reactie op de stap insturen. Als de stap gesloten is, word je reactie echter niet meegenomen in de tussentijdse resultaten, en is deze alleen zichtbaar in het eindverslag.

Wil je na de sluiting van een stap reageren? Bespreek de mogelijkheden met de helpdesk [contact@participatie-biologisch.nl].

Ik kan niet digitaal of online meedoen, is er een alternatief?

Neem contact met ons op, dan kijken we naar een passende oplossing. Dit kan via de helpdesk [06-55332980] voor ondersteuning.

 

Hebt u technische ondersteuning nodig? Bekijk onze instructievideo’s met uitleg over de dialoogtool, of neem contact op met onze technische helpdesk: [06-55332980]

Verslagen

Hieronder vind je alle (tussentijdse) verslagen die per stap worden gemaakt. Per verslag wordt zowel een samenvatting als de gehele (integrale) dialoog meegenomen.

Verslag Verkennen

beschikbaar vanaf 7 maart

Verslag Verrijken

beschikbaar vanaf 28 maart

Verslag Voorkeuren

beschikbaar vanaf april

Verslag Verdiepen

beschikbaar vanaf 27 april

Het eindverslag

Hier vind je het eindverslag van deze consultatie

Informatie over biologische productie en consumptie

Wil je eerst nog meer weten over biologische productie en consumptie,
klik dan hieronder op de directe links naar sites waar informatie te vinden is.

Wetgeving biologisch

Wat is biologisch?

From Farm to Fork (EU)

Ontwikkeling biologisch

Organic Actionplan (EU)

Spelregels bij deze consultatie

Fijn dat je wilt bijdragen aan de online consulatie voor het Nederlands actieplan voor de groei van biologische productie en consumptie. In een veilige omgeving kunnen vragen, zorgen, meningen, antwoorden en visies met elkaar worden gedeeld en meegenomen als input voor het Nederlandse actieplan biologisch. Om een veilige online omgeving met elkaar te creëren, zijn de volgende richtlijnen ten aanzien van gedrag, inhoud en vorm van toepassing.

1. Gedrag

De volgende reacties worden verwijderd:

 • Reacties die beledigend zijn ten aanzien godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid of burgerlijke staat;
 • Reacties die niet voldoen aan de fatsoennormen van schriftelijke communicatie, zoals schelden, beledigen, kleineren, etc.;
 • Iemand die zich voordoet als iemand anders.

2. Inhoud

De volgende inhoudelijke bijdragen zijn niet toegestaan; reacties worden verwijderd:

 • Het benoemen van persoons- of andere privégegevens;
 • Niet onderbouwde beschuldigingen (waaronder smaad en laster);
 • Suggestieve opmerkingen t.a.v. een persoon;
 • Persoonlijke berichten;
 • Reacties met commerciële en promotionele inhoud;
 • Berichten die niet on-topic zijn m.b.t. de vraag en de afgeleide discussie.

3. Vorm

De volgende aanpassingen kunnen worden gemaakt:

 • Reacties in enkel hoofdletters wordt gewijzigd in normale letters;
 • Reacties die op een verkeerde plaats staan, worden onder de juiste opmerking geplaatst;
 • Onleesbare teksten worden verwijderd.

Instructies dialoogomgeving

Bekijk de instructievideo’s van Xleap (de dialoogomgeving) voor de verschillende stappen. Dan weet je precies hoe je kunt navigeren in het systeem. De video’s duren slechts 1,5 minuut per video.

Als je problemen ondervindt bij het inloggen in Xleap kun je telefonisch contact opnemen met onze helpdesk: 06-55332980.