Reflectie op actieplan
Groei van biologische productie en consumptie

Deel je mening over het Nederlandse actieplan voor de groei van biologische productie en consumptie

Van december 2022 tot februari 2023 hebben betrokken stakeholders via diverse communicatiekanalen gereflecteerd op het actieplan groei biologische productie en consumptie.

Waarom willen we je mening weten?

Het ministerie van LNV heeft (mede) op basis van de brede consultatie met (markt)partijen uit de samenleving (voorjaar 2022) een actieplan opgesteld voor de groei van biologische productie en consumptie in Nederland. Dit actieplan bestaat uit een stevige groeiambitie van 4% naar 15% biologische landbouw in 2030. En een set van acties die helpt om die ambitie waar te maken.

Het ministerie wil graag alle deelnemers die aan de eerdere consultatie hebben deelgenomen, opnieuw uitnodigen om hun reactie te geven op het uiteindelijke resultaat. Jouw kennis, ervaring, input en implementatiekracht is van belang om de voorgenomen set van acties stap voor stap te realiseren. Acties die bij uitvoering ook echt gaan leiden tot groei van biologische productie en consumptie.

Mocht je mensen kennen die eerder niet hebben meegedaan aan de consultatie en voor wie deze reflectie interessant is, stuur de link van deze internetpagina dan gerust door.

Hoe ziet de reflectie over het gepresenteerde actieplan eruit?

De mogelijkheid om meningen en vragen te delen duurt van 20 december 2022 tot en met 24 januari 2023. Iedereen die wil bijdragen kan meedoen. Je bepaalt zelf het moment dat het jou het beste uitkomt en op welk onderdeel van het actieplan je reageert.

Eind januari maken we een verslag van de reacties en inbreng tijdens de Biokennisweek (16 t/m 19 januari 2023). Zo is iedereen op de hoogte is wat er met de inbreng gedaan is.

Wat gebeurt er met alle reacties op het actieplan?

Het ministerie van LNV neemt alle reacties op het actieplan mee in de voorbereiding en uitvoering van de acties.

Alvast dank voor je inbreng.

Henk Offringa
Beleidscoördinator biologische landbouw
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stappenplan verwerken reacties op het actieplan

Schrijf je eerst in, als je nog niet eerder mee hebt gedaan met de consultatie ter voorbereiding op het actieplan, die tussen februari en mei 2022 heeft plaastgevonden. Dan beschikken we over je contactgegevens om je te informeren over de resultaten. Na inschrijving kun je direct bijdragen door (hieronder) op de licht groene buttons actieplan en geef je mening te klikken. Je komt dan automatisch uit bij het actieplan en/of in de reflectie-omgeving voor je mening en vragen. Kies bij welke stakeholdergroep je behoort en doe mee.

1. Geef je mening

Bekijk het actieplan en geef je mening. Wat vind je goed aan het plan, welke tips heb je om de uitvoering van het plan te verbeteren en op welke manier zou je willen bijdragen aan de acties?

Deze stap is open vanaf 20 december 2022 tot en met 24 januari 2023. De reacties die binnenkomen vóór 9 januari 2023 worden besproken tijdens de Biokennisweek.

2. Biokennisweek

Tijdens de Biokennisweek (16 tot 19 januari) wordt er aandacht besteed aan het actieplan. Vragen die zijn binnengekomen vóór 9 januari 2023 worden daar beantwoord en er is ruimte voor dialoog met de experts van het ministerie van LNV.

3. Terugkoppeling

Alle vragen, meningen, reacties en antwoorden over het actieplan worden in één reflectieverslag vastgelegd en teruggekoppeld.

Veelgestelde vragen

Waarom deze reflectie op het actieplan?

Het ministerie van LNV heeft (mede) op basis van de brede consultatie met alle (markt)partijen uit de samenleving (voorjaar 2022) een actieplan opgesteld voor de groei van biologische productie en consumptie in Nederland. Dit actieplan bestaat uit een stevige groeiambitie van 4% naar 15% biologische landbouw in 2030. En een set van acties die helpt om die ambitie waar te maken.

 

Het ministerie wil graag alle partijen die aan de eerdere consultatie hebben deelgenomen, opnieuw uitnodigen om hun reactie te geven op het uiteindelijke resultaat. Jouw kennis, ervaring, input en implementatiekracht is van belang om de voorgenomen set van acties stap voor stap te realiseren. Acties die bij uitvoering ook echt gaan leiden tot groei van biologische productie en consumptie.

Mocht je mensen kennen die eerder niet hebben meegedaan aan de consultatie en voor wie deze consultatie interessant is, stuur de link van deze internetpagina dan gerust door.

Hoe werkt de reflectie op het actieplan?

De dialoog om meningen en vragen te delen bestaat uit 3 stappen (zie hieronder) en duurt van 20 december tot en met eind januari. Iedereen die wil bijdragen kan meedoen. Per stap heb je een bepaalde periode de tijd om deel te nemen. Je bepaalt zelf het moment dat het jou het beste uitkomt.

Eind januari maken we een verslag van de reacties en inbreng tijdens de Biokennisweek (16 t/m 19 januari 2023). Zo is iedereen op de hoogte is wat er met de reacties gedaan is.

Wat gebeurt er met de resultaten van de reflectie?

Het ministerie van LNV neemt alle reacties op het actieplan mee in de voorbereiding en uitvoering van de acties.

Zijn mijn antwoorden veilig en anoniem?

Jouw input geef je in een afgeschermde en beveiligde omgeving. Je geeft bij het inloggen aan vanuit welke stakeholdergroep je deelneemt. Deze informatie is zichtbaar voor de andere deelnemers. Je naam of organisatie wordt niet gedeeld, ook niet in de tussen- en eindrapportages.

Ik heb mij aangemeld, maar ontvang geen bevestigingsmail

Na aanmelding ontvang je automatisch een e-mail ter bevestiging. Dit kan een paar minuten tot een uur duren. Krijg je de e-mail niet? Controleer je ongewenste E-mail of Spam box. Wanneer de e-mail in je Spam box binnen is gekomen raden wij aan de afzender als veilig te markeren in je e-mail programma, of toe te voegen aan je contacten. Hiermee voorkom je dat andere e-mails van ons ook in je Spam belanden.

Ontvang je geen e-mail in je Spam? Dan heb je misschien een fout gemaakt in je e-mail adres bij aanmelding. Probeer je opnieuw aan te melden. Ook dan nog geen succes? Neem contact op met de helpdesk [06-55332980] voor ondersteuning.

Ik ben met vakantie tijdens (een deel van) de online consultatie. Hoe kan ik meedoen?

Het voordeel van dit online proces is dat deelname vanaf elke locatie mogelijk is en vanaf ieder device, zoals een laptop, tablet of smartphone. Dus ook vanaf je vakantieadres kun je meedoen. De data zijn vooraf bekend, zo kun je je eigen deelnamemoment inplannen.

Wil of kun je toch een stap niet meedoen tijdens je vakantie, dan kun je op een later moment je reactie op de stap insturen. Als de stap gesloten is, word je reactie echter niet meegenomen in de tussentijdse resultaten, en is deze alleen zichtbaar in het eindverslag.

Wil je na de sluiting van een stap reageren? Bespreek de mogelijkheden met de helpdesk [contact@participatie-biologisch.nl].

Ik kan niet digitaal of online meedoen, is er een alternatief?

Neem contact met ons op, dan kijken we naar een passende oplossing. Dit kan via de helpdesk [06-55332980] voor ondersteuning.

 

Hebt u technische ondersteuning nodig? Bekijk onze instructievideo’s met uitleg over de dialoogtool, of neem contact op met onze technische helpdesk: [06-55332980]

Verslagen consultatie

Hieronder vind je het eindverslag en alle deelverslagen van de consultatie die tussen februari en mei 2022 heeft plaatsgevonden om input te verzamelen voor het actieplan groei biologische productie en consumptie.

Vertegenwoordigers van verschillende stakeholdergroepen hebben in 4 interactieve ronden (verkennen, verrijken, voorkeuren en verdiepen) hun kennis, ervaring, wensen, zorgen en prioriteiten met elkaar gedeeld.

Het eindverslag

Verkennen

Verrijken

Voorkeuren

Verdiepen

Informatie over biologische productie en consumptie

Wil je eerst nog meer weten over biologische productie en consumptie,
klik dan hieronder op de directe links naar sites waar informatie te vinden is.

Het actieplan

Wat is biologisch?

From Farm to Fork (EU)

Ontwikkeling biologisch

Organic Actionplan (EU)

Wetgeving biologisch

Spelregels bij deze consultatie

Fijn dat je wilt bijdragen aan de online consulatie voor het Nederlands actieplan voor de groei van biologische productie en consumptie. In een veilige omgeving kunnen vragen, zorgen, meningen, antwoorden en visies met elkaar worden gedeeld en meegenomen als input voor het Nederlandse actieplan biologisch. Om een veilige online omgeving met elkaar te creëren, zijn de volgende richtlijnen ten aanzien van gedrag, inhoud en vorm van toepassing.

1. Gedrag

De volgende reacties worden verwijderd:

 • Reacties die beledigend zijn ten aanzien godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid of burgerlijke staat;
 • Reacties die niet voldoen aan de fatsoennormen van schriftelijke communicatie, zoals schelden, beledigen, kleineren, etc.;
 • Iemand die zich voordoet als iemand anders.

2. Inhoud

De volgende inhoudelijke bijdragen zijn niet toegestaan; reacties worden verwijderd:

 • Het benoemen van persoons- of andere privégegevens;
 • Niet onderbouwde beschuldigingen (waaronder smaad en laster);
 • Suggestieve opmerkingen t.a.v. een persoon;
 • Persoonlijke berichten;
 • Reacties met commerciële en promotionele inhoud;
 • Berichten die niet on-topic zijn m.b.t. de vraag en de afgeleide discussie.

3. Vorm

De volgende aanpassingen kunnen worden gemaakt:

 • Reacties in enkel hoofdletters wordt gewijzigd in normale letters;
 • Reacties die op een verkeerde plaats staan, worden onder de juiste opmerking geplaatst;
 • Onleesbare teksten worden verwijderd.

Instructies dialoogomgeving

Bekijk de instructievideo van Xleap (de reflectie-omgeving). Dan weet je precies hoe je kunt navigeren in het systeem. De video duurt slechts 1,5 minuut.

Als je problemen ondervindt bij het inloggen in Xleap kun je telefonisch contact opnemen met onze helpdesk: 06-55332980.